Call Center: +66 (0) 875596888, +66 (0)  846479090,  +66 (0) 804519999 LINE: @abacstudyabroad

De Montfort  University, Leicester, UK เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำทางด้านหลักสูตร Art &Design ในสหราชอาณาจักร นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้ถึงรายวิชาที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมจากกาพัฒนาหลักสูตรกว่า 20 วิชาย่อยด้วยกัน ยิ่งไปกว่านั้นทางสาขาวิชาได้มีการพัฒนาห้องสตูดิโอที่ทันสมัย และจัดให้มีการทำ Workshop อย่างสม่ำเสมอ นักเรียนที่เรียนที่นี่ส่วนใหญ่มักจะได้เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลมากมายจากงานระดับประเทศ และนานาชาติ เช่น Graduate Fashion Week และ New Designers ในลอนดอน

 

ข้อมูลทั่วไป

การเลือกเรียนที่ DMU นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนักเรียนที่มีความคิด สร้างสรรค์ และมีแรงกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบด้านในการได้รับโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจที่จะนำเอาประสิทธิภาพการสอนที่ยอดเยี่ยมมาผนวก เข้ากับงานวิจัยในระดับโลก อีกทั้งการสร้างเครือข่ายทางภาคธุรกิจให้เข้ากับหลักสูตรที่มีอยู่กว่า 170 หลักสูตร เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา และการรับพิจารณาเข้าร่วมงานในอนาคต

สำหรับ การศึกษาในระดับปริญญาโท นักเรียนจะได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์โดยตรงจากภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม และยังคงผนวกเข้ากับหน่วยงานวิจัยผู้นำระดับโลกเช่นกัน นักเรียนจะมั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับนั้น จะทันสมัย และสามารถนำเอาความรู้จากหลักสูตรที่ครอบคลุม และที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะรวมไปถึงหลักสูตรทางด้าน IT, Management, Law &Criminology, the creative industries, environmental and sustainability industries, the health and the sciences

De Montfort เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่ใจกลางของสหราชอาณาจักร 

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

De Montfort University ได้มีการสรรหา Support Team ในการดูแลให้ความช่วยเหลือนานาชาติ และนักเรียนในกลุ่ม EU โดย Support Team เหล่า นี้คือ ทีมงานที่มีความสามารถในการดูแลนักเรียนนานาชาติอย่างเฉพาะเจาะจง และสามารถให้คำแนะนำได้ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนใช้ชีวิตการเรียนอยู่ที่นี่ ยิ่งไปกว่านั้น Support Team จะ คอยให้การต้อนรับนักเรียนนานาชาติในช่วงสัปดาห์แรกที่นักเรียนเหล่านี้เดิน ทางมาถึงมหาวิทยาลัย โดยจะมีการปฐมนิเทศน์ แนะนำการใช้ชีวิต และให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงการแนะนำให้รู้จักกับนักเรียนปัจจุบันที่มาจากประเทศนั้นๆ ด้วยเช่นกัน

สำหรับรายละเอียดในการบริการนั้น นักเรียนสามารถตรวจสอบได้จากทีม support services จาก สาขาวิชาที่เรียน เพื่อทำให้การเริ่มต้นใช้ชีวิตนักเรียนที่นี่เป็นไปอย่างราบรื่น และเมื่อการเข้าสู่ฤดูการเรียนหลักจากเปิดภาคเรียนแล้ว นักเรียนจะยังคงสามารถขอรับการบริการ และคำแนะนำต่างๆ ได้จากทีม academic support ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในการปรับตัวชีวิตการเรียนที่มหาวิทยาลัยในแบบของประเทศอังกฤษอีกด้วย ซึ่งมีหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

 • The Centre for Learning and Study Support (Class) เป็น หน่วยงานที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านการพัฒนาการศึกษาในการเขียน, เพิ่มทักษะความชำนาญในสาขาวิชาที่นักเรียนเรียน และให้คำปรึกษาในเชิงวิเคราะห์ อีกทั้งการจัดงานสัมมนาต่างๆ  
 • แต่ละคณะจะมีศูนย์บริการ Student Advice Centre (SAC) ซึ่งถือเป็นจุดแรกที่จะคอยให้บริการ และแนะนำในทุกเรื่อง
 • ศูนย์ Counselling, Mental Health and Wellbeing คือ ทีมงานมืออาชีพของมหาวิทยาลัยที่คอยให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนนักศึกษา แม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว นักศึกษาก็สามารถมาขอรับบริการได้เช่นกัน
 • ศูนย์ Careers and Employability เป็น ทีมงานอยู่ในบริเวณ Student Gateway ซึ่งจะให้คอยให้คำปรึกษา และแนะนำนักศึกษาสำหรับการเตรียมตัวสมัครงาน การเตรียมเอกสาร การสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งานเป็นต้น 
 • มหาวิทยาลัย ได้มีการให้คำแนะนำ และช่วยวิเคราะห์สำหรับการเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาในการได้รับการพิจารณาให้ เข้าร่วมงานกับองค์กรภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรฒต่างๆ Frontrunners เป็นโปรแกรมล่าสุดที่มหาวิทยาลัยได้นำมาประยุกต์ใช้เข้ากับการจัดการบริการเพิ่มความเป็นไปได้ในการรับพิจารณาเข้าร่วมงาน Unitemps เป็น อีกหนึ่งองค์กรหลักที่จะช่วยแนะนำนักเรียนที่สนใจที่จะทำงานในลักษณะต่างๆ ช่วงที่นักเรียนมีเวลาว่าง ซึ่งสามารถช่วยจัดหางานได้ทั้งในเขตมหาวิทยาลัย และพื้นที่ชุมชนโดยรอบได้

การจัดอันดับ

De Montfot University ถูกจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยทั้งหมดในสหราชอาณาจักรโดย

 • 67th in the Times University Guide 2017
 • 61st in the Guardian University Guide 2017

- Art and Design Education

De Montfort เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำทางด้านหลักสูตร Art &Design ในสหราชอาณาจักร นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้ถึงรายวิชาที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมจากกาพัฒนาหลักสูตรกว่า 20 วิชาย่อยด้วยกัน ยิ่งไปกว่านั้นทางสาขาวิชาได้มีการพัฒนาห้องสตูดิโอที่ทันสมัย และจัดให้มีการทำ Workshop อย่างสม่ำเสมอ นักเรียนที่เรียนที่นี่ส่วนใหญ่มักจะได้เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลมากมายจากงานระดับประเทศ และนานาชาติ เช่น Graduate Fashion Week และ New Designers ในลอนดอน

De Montfort University มีพันธมิตรทางด้านการศึกษาถึง 13 แห่ง เคยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทางด้านการสอนอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักร ทั้งยังมีชื่อเสียงท้างด้านการจัดการนวัตกรรมทางการสอน และการวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น Contour Fashion &Footwear Design ซึ่งถือเป็นสาขาวิชาเฉพาะทาง ที่ไม่ได้เปิดสอนในทุกมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก

The centre-piece คือ ศูนย์รวมของสาขาวิชาที่เปิดใหม่ของมหาวิทยาลัย เช่น Art, Design และ Humanities ด้วยประสิทธิภาพที่อำนวยความสะดวกทางการเรียนการสอนที่ทางมหาวิทยาลัยได้ลง ทุนไปกว่า 8.5 ล้านปอนด์ในการสร้าง Leisure Centre ที่ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีส่วนร่วมในการออกแบบ Aquatic Centre ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 นอกจากนี้ ยังมีสระว่ายน้ำ, อาคารยิมนาสติก, ฟิตเนสสตูดิโอ และที่ปีนเขาจำลอง เป็นต้น 

 

ที่พัก

DMU ได้มีการจัดเตรียมที่พักของมหาวิทยาลัยไว้สำหรับนักเรียนใหม่ทั้งที่มาจากใน สหราชอาณาจักร และนักเรียนนานาชาติ มีห้องพักกว่า 3,000 ห้อง และกว่า 10 หอพักซึ่งตั้งอยู่โดยรอบของมหาวิทยาลัย 

ที่พักของมหาวิทยาลัย คือ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนในเมือง Leicester ที่มีทุกสิ่งที่สามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนได้ในยามว่าง และนับเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูง

มหาวิทยาลัยยังคงมีการเตรียมที่พักไว้รองรับนักเรียนสำหรับหลักสูตร Pre-Sessional และการปฐมนิเทศน์ก่อนเริ่มเปิดปีการศึกษา

ทำเลที่ตั้ง

De Montfort ตั้งอยู่ใจกลางของสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่ติด 1 ใน 10 ของ Great Britain ใช้เวลาการเดินทางจากลอนดอนโดยรถไฟประมาณ 1 ชั่วโมง และจากมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถใช้เวลาในการเดินทางเพียง 5 นาทีไปยังตัวเมือง ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ, ร้านเสื้อผ้า, โรงภาพยนตร์ และร้านอาหาร เป็นต้น 

DMU เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความ สำคัญในการพัฒนาทุกสิ่งเข้าด้วยกันให้เป็นสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่เต็มไป ด้วยประวัติศาสตร์ของเมือง Leicester, ความสวยงาม และความสะดวกสบายของสาธารณูปโภครวมไปถึงความทันสมัยต่างๆ ที่มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาสื่อการสอน, ห้องอาหาร, องค์การนักศึกษา และสวนสาธารณะของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางในพื่นที่ มหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

Design

 • Ken Shuttleworth, architect
 • Graham Cartledge CBE, architect
 • Nicola Pellow, web designer
 • Janet Reger, designer

Arts

 • Martin Ballard, BBC radio presenter
 • Zarina Bhimji, Photographer and film-maker
 • JS Clayden, vocalist for Pitchshifter, founder of PSI Records
 • Marverine Cole, Sky News presenter
 • Dorothy Cross, artist
 • Charles Dance OBE, actor
 • Pete Donaldson, broadcaster
 • Keeley Donovan, BBC presenter
 • Mike Foyle music producer
 • Any Gotts, photographer
 • Akram Khan, dancer
 • Nero, music producer
 • Nick Ruston, artist
 • Simon Wells, director 

Go to top