Call Center: +66 (0) 875596888, +66 (0)  846479090,  +66 (0) 804519999 LINE: @abacstudyabroad

Sheffield Hallam University ตั้งอยู่ที่เมือง Sheffield ประเทศอังกฤษ เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่อันดับ 5 และมีนักเรียนนักศึกษามากกว่า 60,000 คนที่เมืองนี้เลยทีเดียว นั่นแสดงให้เห็นว่าเมืองนี้มีบรรยากาศที่ดีและปลอดภัย เหมาะกับการศึกษา นอกจากนี้ที่เมืองนี้มีกิจกรรม เทศกาลมากมาย ศิลปวัฒนธรรมหลากหลายสาขา

 

และที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีจำนวนนักศึกษากว่า 30,000 คนและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอีกกว่า 500 คนจากประเทศต่างๆทั่วโลก ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศแบบนานาชาติและรับรองได้ว่าถ้าได้ไปเรียนที่นี่ จะได้รับการดูแลอย่างดี อีกทั้งยังมีหลักสูตรมากมายหลายสาขาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญโท และประกาศนียบัตรต่างๆ

  

Go to top