ปริญญาโท

Category: ปริญญาโท

Double Master Degree; LLM  BUSINESS LAW (ABAC) + LLM  COMMERCIAL LAW (UWE, UK)  เปิดรับสมัครแล้ว! ปริญญาโทนิติศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ 2 ปริญญา "กฏหมายธุรกิจ + กฏหมายพาณิชย์" เรียนเอแบค และเรียน UWE ประเทศอังกฤษ

Read more ...

Category: ปริญญาโท

 

 

หลักสูตรปริญญาโท เอแบค ร่วมกับมหา’ลัยต่างประเทศชั้นนำ เรียนเพียง 1 ปี  เอแบค 4 เดือน + ต่างประเทศ 6-9 เดือน ได้ปริญญาของต่างประเทศ 

Read more ...

Category: ปริญญาโท

 

หลักสูตร 2  ปริญญา ของเอแบคและมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดยที่ผู้เรียนใช้เวลาเรียนที่เอแบค 1 ปีและสามารถเลือกต่อที่ต่างประเทศโดยใช้เวลาประมาณ 4 เดือนถึง 1 ปี ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 สถาบัน

Read more ...

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

รับข่าวสาร

A: ABAC Study Abroad Center  (ห้อง sg119 ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ   88 หมู่ 8 บางนาตราด กม. 26 บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 

T: + 66 (0)84-647-9090

E: info@abacstudyabroad.com

W: abacstudyabroad.au.edu

L: @abacstudyabroad

Go to top