Call Center: +66 (0) 875596888, +66 (0)  846479090,  +66 (0) 804519999 LINE: @abacstudyabroad

Grand Valley State University


Allendale, Michigan

สถานที่ตั้ง ชานเมือง

จำนวนนักศึกษา 25,094

รัฐบาล

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

ต่ำ (ฤดูหนาว) 24°F/-4°C

สูง (ฤดูร้อน) 70°F/21°C

Grand Valley State University ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางตะวันตกของรัฐ Michigan ที่เมือง Allendale ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างเมือง Grand Rapids ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของรัฐ Michigan และหาดทรายที่สวยงามของ Lake Michigan มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่ประมาณ 3,125 ไร่ และอยู่ห่างจากเมือง Chicago และ Detriot เพียง 2 ชั่วโมง Grand Valley State University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐระบบ 4 ปี ที่มีนักศึกษามกากว่า 25,000 คน ซึ่งรวมถึงนักศึกษาต่างชาติกว่า 400 คน จากกว่า 80 ประเทศ

 

การมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเป็นสิ่งปรากฎให้เห็นเด่นชัดที่ Grand Valley ด้วยชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก และโอกาสในการทำงานวิจัยระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งช่วยให้อาจารย์ได้มีโอกาสรู้จักนักศึกษาเป็นรายบุคคล อาจารย์จะเป็นผู้ดำเนิการสอนเองในทุกระดับ ไม่ใช่นักศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือผู้ช่วยสอน นอกจากนี้ เรายังช่วยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วยการให้ความช่วยเหลือในการจัดหาแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษากว่า 7,000 คนทุกปี

 

ด้วยชมรม สมาคม และองค์กรนักศึกษาในรูปแบบต่างๆกว่า 350 กลุ่ม ชีวิตนักศึกษาที่ดีเยี่ยมที่ Grand Valley State University จึงเปิดโอกาสมากมายในการเข้ามีส่วนร่วมและพบปะผู้คนใหม่ๆ เพียง 15 นาที จากเมือง Grand Rapids ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อของ ภัตตาคาร พิพธภัณฑ์และชมการแข่งขันกีฬา ดังนั้น GVSU จึงเป็นสถานศึกษาในอุดมคติที่ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศต่างๆทั่วโลก

 

การรับรองวิทยฐาน

AACSB, ABA, ABET, ACS, APA, CAATE, CCNE, NASD, NAACLS, NASM,NASAD, NCACS, NCATE

Go to top