Call Center: +66 (0) 875596888, +66 (0)  846479090,  +66 (0) 804519999 LINE: @abacstudyabroad

 

Front Range Community College


Westminster, Colorado

สถานที่ตั้ง ชานเมือง

จำนวนนักศึกษา 6,500

รัฐบาล

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

ต่ำ (ฤดูหนาว) 34°F/1°C

สูง (ฤดูร้อน) 75°F/24°C

Front Range Community College (FRCC) เป็นวิทยาลัยชุมชนที่มีขนาดใญ่ที่สุดในรัฐ Colorado ที่มี 3 วิทยาเขตและนักศึกษาทั้งหมด 20,000 คน วืทยาเขต Westminster ตั้งอยู่ในย่านชุมชนชานเมืองที่สวยงามทางตอนเหนือของเมือง Denver ริมเทือกเขา Rocky Mountains โดยมีนักศึกษา 6,500 คนที่รวมนักศึกษาต่างชาติจากประเทศต่างๆกว่า 20 ประเทศ

 

Front Range เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี ที่รับประกันการโอนเข้าศึกษาต่อตามข้อตกลง 2+2 ที่ทำกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลทุกแห่งในรัฐ Colorado FRCC เป็นสถาบันที่มีนักศึกษาโอนเพื่อเข้าศึกษาต่อที่ University of Colorado Boulder, University of Colorado Denver, Metropolitan State University of Denver และ Colorado State University- Fort Collins มากที่สุด FRCC มีชั้นเรียนขนาดเล็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่มุ่งมั่นต่อความสำเร็จของคุณ ที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการเริ่มต้นการเรียนในระดับอุดมศึกษาของคุณ เนื่องจากความเอาใจใส่จากอาจารย์เป็นการส่วนตัว คำแนะนำในเรื่องการโอนหน่วยกิตและวิชาการที่มุ่งมั่น รวมถึงชุมชนที่มีความเป็นมิตรและปลอดภัย

 

วิทยาเขต Westminster ของ  Front Range Community College ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง Denver และ Rocky Mountains ที่สวยงาม ที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการอยู่อาศัย ระบบรถประจำทางในเมืองทำให้การเดินทางไปยังพิพธภัณฑ์และการไปชมคอนเสริทในเมืองเป็นเรื่องง่ายดาย ในขณะที่คุณก็สามารถเดินทางไกล ตั้งแคมป์ เล่นสกี สโนว์บอร์ด และกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆได้อีกมากมายตลอดทั้งปีที่ Rocky Mountains

การรับรองวิทยฐาน

HLC, NCACS

 

Go to top