เอแบคเปิดหลักสูตรปริญญาตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศทั้งแบบ Joint Degree และ Double Degree ซึ่งมีทั้ง ประเทศอังกฤษ ออสเตเลีย และสวิตเซอร์แลนด์

 

สำหรับปริญญาตรี มีหลักสูตรแบบ Joint Program และ Double Degree Program

Joint Program สำหรับปริญญาตรี มี 2 แบบคือ 2+2 และ 3+1

หลักสูตรแบบ 2+2 คือการเรียนที่เอแบค 2 ปีและต่อที่ต่างประเทศอีก 2 ปี ได้แก่ประเทศอังกฤษหรือประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรแบบ 3+1 คือการเรียนที่เอแบค 3 ปีและต่อที่ต่างประเทศอีก 1 ปีที่ประเทศอังกฤษ

อังกฤษ

2+2 Programmes
BSc(Hons) Accounting and Finance

BSc(Hons) Business and HRM

BSc(Hons) Business Economics

BSc(Hons) Business Management

BSc(Hons) Business Management and Finance
BSc(Hons) Business Management and Leadership
BSc(Hons) Finance and Economics
BSc(Hons) International Business Management
BA(Hons) Marketing

3+1 Programme : Double Degree (Require the same major)
BSc(Hons) Business Economics
BSc(Hons) Business Management
BSc(Hons) International Business Management

BA(Hons) Marketing
BSc (Hons) Business Administration
BSc (Hons) Accounting and Financial Management
BSc (Hons) Business and Finance

2+2 Programmes
BA (Hons) Accountancy

BA (Hons) Accounting and Finance

BA (Hons) Business and Human Resource Management
BA (Hons) Business and Marketing

BA (Hons) Marketing
BA (Hons) Accountancy and Business
BA (Hons) Business and Finance

BA (Hons) Business and Management
BA (Hons) Economics and Finance

3+1 Programmes (Double Degree)
BA (Hons) Accountancy

BA (Hons) Accounting and Finance

BA (Hons) Business and Human Resource Management
BA (Hons) Business and Marketing

BA (Hons) Marketing

BA (Hons) International Finance
BA (Hons) Accountancy and Business
BA (Hons) Business and Finance

BA (Hons) Business and Management
BA (Hons) Economics and Finance
BA (Hons) International Business
BA (Hons) International Marketing

2+2 Programmes
BA(Hons) Business and Finance
BA(Hons) Business Management

3+1 Programmes (Double Degree)
BA(Hons) Business Management 

BA(Hons) Business and Finance

BA(Hons) International Business

BSc(Hons) Business Property Management
BEng(Hons) Electrical Engineering
BSc(Hons) Food Marketing Management
BSc(Hons) Hospitality Business Management
BSc(Hons) Tourism Management
BSc(Hons) Real Estate Management
BSc (Hons) Event Management with Tourism
BSc (Hons) Tourism and Hospitality Business Management
BSc (Hons) Food and Nutrition
BSc (Hons) International Hotel Management
BSc (Hons) Events Management with Arts and Entertainment
BSc (Hons) Facilities Management
BSc (Hons) Event Management
BSc (Hons) Business and Management
BSc (Hons) Events and Leisure Management
BA (Hons) International Banking and Finance
BEng (Hons) Manufacturing Engineering
BSc (Hons) Information Technology with Business Technologies
BSc (Hons) Hospitality Business Management with Culinary Arts
BSc (Hons) Hospitality Business Management with Conference and Events
BSc (Hons) Construction Engineering
BEng (Hons) Electrical Engineering
BSc (Hons) Computing Management
BA (Hons) Performance and Professional Practice
BSc (Hons) Information Technology with Network
BSc (Hons) Information Technology with Digital Media

2+2 Programmes
BA(Hons) Business Studies
BA(Hons) Marketing
BA(Hons) International Business


3+1 Programmes
 (Double Degree)
BA(Hons) International Logistics and Trade Finance
BA(Hons) Marketing

BA(Hons) Business and Management
BA(Hons) International Tourism Management
BA(Hons) International Accounting
BA(Hons) Event Management
BA(Hons) Business Entrepreneurship

BA(Hons) International Business Communications
(not require business related background)

2+2 Programmes
BSc(Hons) Business
BSc(Hons) Business with Economics, Finance, HRM, Marketing

3+1 Programmes (Double Degree) 
BSc(Hons) Business

2+2 Programmes
BBA Business Administration

BSc Accounting

BSc Accounting and Finance

BSc Accounting and Management
BSc Accounting with Economics
BSc Banking and Finance
BSc Business Management

BSc Economics

BSc Finance

BSc Financial Management

BSc Management and Marketing
BSc Marketing

2+2 Programmes and 3+1 Programmes  (Double Degree)
BA(Hons) Accounting and Finance
BA(Hons) Banking and Finance

BA(Hons) Business and Management
BA(Hons) Business and Event Management

BA(Hons) Business Management and Leadership

BA(Hons) Business Management Practice

BA(Hons) Business Management with Accounting & Finance
BA(Hons) Business and HRM
BA(Hons) Business Management with Economics
BA(Hons) Business Management with Marketing
BA(Hons) Economics
BA(Hons) International Business
BA(Hons) Marketing
BA(Hons) Marketing Communications

2+2 Programmes
BA(Hons) Accounting with Management

BA(Hons) Business Economics

BA(Hons) Business Management

BA(Hons) Business Management- Accounting

BA(Hons) Business Management- Economics

BA(Hons) Business Management- Entrepreneurship
BA(Hons) Business Management- Finance & Financial Services
BA(Hons) Business Management-HRM
BA(Hons) Business Management- Marketing
BA(Hons) International Business
BA(Hons) Marketing Communications
BA(Hons) Marketing Management

3+1 Programmes (Double Degree)
BA(Hons) Tourism Management

2+2 Programmes and 3+1 Programmes (Double Degree) 
BA (Hons) Accounting and Business Management
BA (Hons) Accounting and Finance

BA (Hons) Business Management
BA (Hons) Business Management and HRM

BA (Hons) Marketing Management

BA (Hons) International Business Management

 ออสเตรเลีย 

2+2 Programmes
Bachelor of Commerce
- HRM

- International Business
- Marketing
- Management
- Accounting

- Business Information System

- Finance
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Human Resource Management
Bachelor of Marketing
**Particular subjects required**

2+2 Programmes
Bachelor of Business

Bachelor of Business (HRM)

Bachelor of Business (Sport Management)
Bachelor of Accounting

Bachelor of Business (Accounting)

Bachelor of Business (Marketing)

Bachelor of Business (Sport Development & Management)

Bachelor of Finance
Bachelor of International Business
**Particular subjects required**

2+2/ 2+1.5 Programmes
Bachelor of Commerce

- Accounting

- Business Information System
- Economics
- Entrepreneurship
- Finance
- Human Resource

- International Business
- Marketing

- Professional Accounting

2+2 Programmes

Bachelor of Business

- Human Resource Management

- International Business

- Tourism, Leisure and Event Management
Bachelor of Communication

- Creative Advertising

- Journalism
- Management
- Marketing
- Marketing

- Public Relation

2+2 Programmes
Bachelor of Commerce
*Particular subjects required
- Accountancy
- Business Law
- Economics

- Finance
- Financial Planning

- Human Resource Management
- International business
- Management

- Marketing

- Public Relations
- Supply Chain Management


Bachelor of Arts
*Particular subjects required
- Chinese (Mandarin)
- Creative Writing

- Cultural Studies

- English Literatures
- French
- History

- Indigenous Studies
- Italian
- Japanese
- Philosophy

- Politics

- Science and Technology Studies
- Sociology
- Spanish
- Writing & English Literatures
- Japanese
- PhilosophyBachelor of Communications and Media Studies
*Particular subjects required

- Digital Media and Communication
- Journalism and Professional Writing

- Global Media and Communication
- Marketing Communication and Advertising

Double Degree ของปริญญาตรี
หลักสูตรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างเอแบคและ César Ritz Colleges ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นการเรียนแบบ 3+1 คือ เรียน BBA major HTM ที่เอแบค 3 ปีและไปเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี ได้รับปริญญา 2 ใบจาก 2 สถาบัน

Bachelor of International Business in Hotel & Tourism Management 

 

 

Go to top