หลักสูตรปริญญาโท เอแบค ร่วมกับมหา’ลัยต่างประเทศชั้นนำ เรียนเพียง 1 ปี  เอแบค 4 เดือน + ต่างประเทศ 6-9 เดือน ได้ปริญญาของต่างประเทศ 

 

เปิดแล้ว Joint Master's degrees หลักสูตรปริญญาโท ระหว่างเอแบคและมหาวิทยาลัยชั้ นนำในประเทศอังกฤษ และอเมริกา อาทิ MBA, MIB, Marketing, Finance, Entrepreneurs, IT, HRM และอีกหลากหลายสาขา โดยไม่ต้องใช้ผล IELTS หรือTOEFL 

ใช้เวลาเรียนแค่ 1 ปี (เรียนที่เอแบค ซิตี้แคมปัส ชั้น 14 @ ZEN World, Central World 4 เดือน และต่างประเทศ 6-9 เดือน) ระยะเวลาเรียนในต่างประเทศขึ้ นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเลือก จบแล้วได้รับปริญญาจากมหาวิท ยาลัยต่างประเทศ 

สำหรับประเทศอังกฤษ นักศึกษาสามารถทำงานได้ 20 ชม.ต่อสัปดาห์ และทำงานแบบไม่จำกัดชั่วโมงได้ ในช่วงปิดเทอม

ดูสาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร ABAC Joint Master Degrees ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ


MSc. Marketing  Communications
MSc. International Management
MSc. Marketing
MSc. Business Management

MSc. International Business
MSc. Marketing
MSc. Management
MBA

MSc. Managing Global Business
MSc. Logistics & Supply Chain Management
MSc. Financial Management
MSc. International Marketing

MSc. Management and Marketing
MSc. Management and Finance
MSc. Management and International Business
MSc. Management and Entrepreneurship
International MBA

MSc. Business & Management in Sport
MSc Business & Management in the Creative Industries
MBA Sustainable Business
MSc Global Banking and Finance
MSc Global Finance and Investment
MSc. Intercultural Business Communications
MSc. International Business & Entrepreneurship
MBA (Global)

MSc. Management (Entrepreneurship)
MSc. Management (HRM)
MSc Management (Innovation)
MSc. Management (Public Services)
MSc. Management

Master of Applied Finance (Corporate Treasury)
Master of Applied Finance (Investing)
Master of Business (Marketing)
Master of Business (HRM)
Master of Business (International Business)
Master of Science (Project Management)
Master of Science (Supply Chain Management)
Master of Applied Finance (Financial Services)
Master of Business (Financial Management)
Master of Business (Management)

MBA (Finance)
MBA (Project Management)
MBA (Global Marketing)
MBA (Global Management)

MBA in Entrepreneurship
MBA in Finance
MBA in Human Capital Management
MBA in Information Technology
MBA in International Business
MBA in Marketing
MBA in Finance (Double Degree)

Go to top