หลักสูตร 2  ปริญญา ของเอแบคและมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดยที่ผู้เรียนใช้เวลาเรียนที่เอแบค 1 ปีและสามารถเลือกต่อที่ต่างประเทศโดยใช้เวลาประมาณ 4 เดือนถึง 1 ปี ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 สถาบัน

 

Double Degree ไม่ใช่แค่การร่วมมือกัน 1 ต่อ 1 กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ แต่นักเรียน MBA สามารถเลือกเรียนต่อได้ในมหาวิทยาลัยที่กล่าวมาข้างต้น ได้ทีหลัง ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงมาตรฐานและการยอมรับของหลักสูตร MBA ของเอแบคในสายตามหาวิทยาลัยต่างประเทศ และในปีต่อไป ก็จะมีการเพิ่มทางเลือกของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากขึ้นไปอีก ซึ่งก็จะเป็นการดีที่จะมีทางเลือกมากขึ้น อีกทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ได้ 2 ปริญญาภายใน 1.5 – 2 ปี

ดูสาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร Double Degree ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ


M.B.A.+ MSc. (Business Management) 
M.B.A.+ MSc. (International Management)
M.B.A.+ MSc. (Marketing)
M.B.A.+ MSc. (Marketing Communications) 
LLM Business Law + LLM Commercial Law
 

M.B.A. + MSc. (Marketing)
M.B.A. + MSc. (Management)
M.B.A. + MSc. (Supply Chain Management)
M.B.A. + MA. (International Business)

M.B.A.+ MSc. Management
M.B.A.+ MSc. Management (Entrepreneurship)
M.B.A.+ MSc. Management (Human Resources)
M.B.A.+ MSc. Management (Innovation)
M.B.A.+ MSc. Management (Public Services) 

 

M.B.A.+ MA. IB (Master of Art in International Business)

M.B.A.+ M.B.A. (Marketing Management, Global Management, Project Management, Finance)

M.B.A. + M.B.A. (Marketing, Finance, Entrepreneurship, International Business, Human Capital Management, Information Technology, or a General M.B.A.)

M.B.A. + Master of Financial Analysis
M.B.A. + Master of Financial Analysis in Investment
M.B.A. + Master of Professional Accounting
M.B.A. + Master of Marketing Management
M.B.A. + Master of International Business 

M.B.A.+ MSc. (Marketing of Innovative Technologies) 

M.B.A.+ MIB (Master of International Business in Hospitality and Tourism Management)

 M.B.A.+ M.B.A. (International Program/Chinese Program)

หลักสูตรอื่นของเอแบคในระดับปริญญาโท-เอก

Go to top