Call Center: +66 (0) 875596888, +66 (0)  846479090,  +66 (0) 804519999 LINE: @abacstudyabroad

University of Manchester เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ประจำเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในตอนเหนือของสหราชอาณาจักร โดยมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนและการวิจัยและยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตเดียวที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร (University of London ของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด) มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ยังเป็นหนึ่งในกลุ่ม Russell Group

ข้อมูลทั่วไป

ในปี 2007/08 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 40,000 คน ที่กำลังศึกษาใน 500 โปรแกรม มีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 10,000 คน และมีรายได้ต่อปี 637 ล้านปอนด์ และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตเดียวที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร (University of London ของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด) มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ยังเป็นหนึ่งในกลุ่ม Russell Group และได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกเมื่อปี 2006 ซึ่งรางวัลเหล่านี้ได้รับการสถาปนาโดย Times Higher Education ในปี 2005

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

University of Manchester เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง มีนักศึกษาชาวอังกฤษ ประมาณ 7,400 คน นักศึกษานานาชาติกว่า 180 ประเทศ การพบเพื่อจุดประสงค์เฉพาะของนักศึกษานานาชาตินั้น มหาวิทยาลัยมีทีมงานที่จัดการในทุกบริการ เมื่อนักศึกษามาถึงสนามบิน มหาวิทยาลัยมีบริการรับจากสนามบินที่อบอุ่น และมีทีมงานที่แนะนำการใช้ชีวิตใหม่ในแมนเชสเตอร์อีกด้วย การบริการที่ไม่หยุดยั้ง ได้รับการจัดเตรียมผ่านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ในระหว่างที่นักศึกษากำลังหาคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลวีซ่า หรือด้านการตรวจคนเข้าเมือง การมองหาแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา หรือนักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาท่องเที่ยวไปทั่วสหราชอาณาจักร

การบริการด้านสุขภาพ

University of Manchester มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายด้านสุขภาพ รวมถึงแพทย์ พยาบาลและทันตแพทย์ไว้คอยบริการนักศึกษา นักศึกษาทุกคนมีสิทธิเต็มที่ในใช้ศูนย์สุขภาพ นอกจากนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลค่าใช้จ่ายโดย the National Health Service

การจัดอันดับ

University of Manchester ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับที่ 40 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง ในประเทศจีน University of Manchester มีการปรับอันดับอย่างต่อเนื่อง โดยจากอันดับที่ 53 ในปี 2005 เป็นอับดับที่ 50 ในปี 2006 และอันดับที่ 48 ในปี 2007 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ก้าวขึ้นจากอันดับที่ 9 เป็นอันดับที่ 6 ของยุโรปเมื่อปีที่แล้ว

University of Manchester มีภาควิชาที่หลากหลายสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 37 หลักสูตรที่ได้คะแนน 5-5* ในthe most recent Research Assessment Exercise (RAE) และมากกว่าครึ่งของภาควิชาในมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ได้คะแนนสูงสุดของการประเมินภายนอก 

นักเรียนมากมายที่ต้องการจะได้รับการตอบรับจาก University of Manchester มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร ด้วยใบสมัครมากกว่า 60,000 ใบ สำหรับระดับปริญญาตรีอย่างเดียว ตามที่ The Sunday Times มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่สูงมากในหมวดภาควิชา แต่ที่ได้รับการจัดอันดับว่าสูงที่สุดคือ life sciences, วิศวกรรมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, sociology และ the social sciences

ผู้มีชื่อเสียงและบุคคลสำคัญหลายท่าน เคยทำงานหรือศึกษาอยู่ที่ แผนกใดแผนกหนึ่งของ 2 วิทยาลัยก่อนที่จะรวมกันเป็นมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ รวมถึง เจ้าของรางวัลโนเบล 23 ท่าน

ที่พัก

University of Manchester  เปิดโอกาสสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและการันตีที่พักใน การจัดการของมหาวิทยาลัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษานานาชาติ รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตฟรี สำหรับระยะเวลาในการเรียน รวมไปถึงบริการอื่นๆ มากมาย มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์มีห้องพักมากกว่า 9,200 ห้อง และมีห้องพักหลายประเภท ในหลายราคา

ทำเลที่ตั้ง

แมนเชสเตอร์อยู่ทางทิศเหนือของกรุงลอนดอน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงโดยรถไฟ เป็นเมืองที่มีความสำคัญของโลกในด้านกีฬา (โดยเฉพราะฟุตบอล) และวัฒนธรรม เมืองแมนเชสเตอร์เป็นเมืองที่ดีที่สุดด้านศิลปะของสหราชอาณาจักร โรงละคร พิพิธภัณฑ์ และการแสดงดนตรีสด ทั้งแนวป๊อป underground และclassic

Go to top