Call Center: +66 (0) 875596888, +66 (0)  846479090,  +66 (0) 804519999 LINE: @abacstudyabroad

The University of Bristol เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1876 และได้รับพระบรมราชานุญาติเมื่อปี 1909 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร รวมถึงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสังคมการเรียนรู้นานาชาติ การค้นคว้า และเป็นวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Bristol ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของsouth-west England มหาวิทยาลัยยังเป็นผู้นำด้านการวิจัยของโลก

ข้อมูลทั่วไป

 The University of Bristol เป็นหนึ่งในสมาชิกของ the Russell Group สัดส่วนนักศึกษานานาชาติในปัจจุบันคือ 16% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด นักศึกษากว่า 100ประเทศทั่วโลก จะได้รับประโยชน์และเพิ่มประสบการณ์ทางด้านสังคมและการศึกษาในการใช้ชีวิตนักศึกษาที่ the University of Bristol

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองบริสทอล, สหราชอาณาจักร ได้รับพระบรมราชานุญาติเมื่อปี 1909 แม้ว่าช่วงแรกจะก่อตั้งขึ้นเป็นระดับสถาบัน แต่ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1876 และเป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิมที่ชื่อว่า กลุ่ม “Red Brick” และยังเป็นหนึ่งใน 10อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร รวมถึงได้รับการจัดอันดับมากที่สุด ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่รับสมัครนักศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร University of Bristol ยังมีเงินหมุนเวียนต่อปีกว่า 260ล้านปอนด์ต่อปี และเป็นผู้ว่าจ้างอิสระที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบลิสทอล

มหาวิทยาลัยเป็น1ในสมาชิกของ the Russell Group European-wide Coimbra Group และ the Worldwide Universities Network ซึ่งรองอธิการบดี ศาสตราจารย์ Eric Thomas เป็นกรรมการในปัจจุบัน ผลการจัดคะแนนล่าสุดของ The Research Assessment ให้คะแนน 5* ใน 15คณะ

มหาวิทยาลัยบลิสทอลมีนักศึกษาประมาณ 23,000คนและโดยวัฒนธรรมแล้ว มีหลายอย่างที่เกิดขี้นในเมืองนี้ จำนวนประชากรประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ ซึ่งเมืองได้ติดตามอย่างเหมาะสม บลิสทอลเป็นเมืองซึ่งเป็นเนิน และนักศึกษาสามารถเดินไปรอบๆ เมืองได้ และควรจะเตรียมตัวเพื่อการเดิน เมื่อนักศึกษาเดินรอบเมือง นักศึกษาสามาถรถชื่นชมหมู่ตึกที่สวยงาม และพื้นที่สีเขียนรอบๆ ตัว

สนามบินนานาชาติบลิสทอล (Bristol International Airport) อยู่ห่างจากตัวเมือง ใช้เวลาเดินทาง 20นาที และสามารถเดินทางไปลอนดอนโดยรถไฟ ใช้เวลา 90นาที นักศึกษาที่จะเดินทางมาบลิสทอล อาจจะได้รับคำแนะนำให้เดินทางด้วยเครื่องบิน

 

ศูนย์สุขภาพ

The Students' Health Service ให้บริการรักษาทั่วไปอย่างเต็มรูปแบบแก่นักศึกษาและครอบครัวที่มาพักอาศัยอยู่ด้วย 

ช่วงระหว่างการหยุดพักผ่าตัดจะเริ่มตั้งแต่ 9.30 – 12.00 และ 14.00 ถึง 16.30 ของทุกวัน (ตามเวลาท้องถิ่น)

ผลการปรึกษาทั้งหมด จะถูกเก็บไว้เป็นความลับและข้อมูลจะไม่มีการส่งให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง หรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมโดยตรงของคนไข้

ที่ปรึกษาของนักศึกษานานาชาติ จะมีการช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติทั้งหมด ที่ใช้เวลาศึกษาในบลิสทอล โดยการให้บริการจะรวมไปถึง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ รวมถึงการเข้าเมือง (ภายใต้กฎหมายแห่งสหราชอาณาจักร ที่ปรึกษาของนักศึกษานานาชาติสองท่านเท่านั้น ที่จะเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยบลิสทอล ที่ได้รับอนุญาติให้ที่จะให้คำปรึกษาด้านการเข้าเมืองต่างๆ) การต่อวีซ่า, ใบอนุญาติทำงาน, และปัญหาครอบครัว โปรแกรมการต้อนรับและการแนะนำเบื้องต้นสำหรับนักศึกษานานาชาติใหม่ การช่วยเหลือเป็นการส่วนตัว โปรแกรมการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย สิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงจดหมายข่าว และคู่มือนักศึกษานานาชาติ อ่านรายละเอียดได้ที่ Website: www.bris.ac.uk/internationalcentre/studentsupport

การจัดอันดับ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปนั้น มหาวิทยาลัยบลิสทอลจะได้รับการจัดไว้ที่ 10อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในสหราชอาณาจักร ในปี 2011 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ The Times มหาวิทยาลัยบลิสทอลอยู่ที่อันดับ14 ปี 2008 Sunday Times จัดให้มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 10 และ The Good University Guide จัดอันดับให้ที่อันดับ 7 ในระดับนานาชาติ The Times Higher Education Supplement จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยที่ 64 ของโลก ในปี2006 และในปี 2007 อยู่อันดับที่ 37ของโลก การจัดอันดับในระดับนานาชาติอื่นๆ โดย the Shanghai Jiao Tong University Academic Ranking of World Universities จัดอันดับไว้ที่ 62 จากทั่วโลกในปี 2007 รวมถึงข้อมูลที่ตีพิมพ์ใน The Telegraph มหาวิทยาลัยมีเปอร์เซ็นต์เป็นอันดับที่ 3 ของ 'good honours' ของทุกมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ตามหลัง Oxford และ Cambridge

มหาวิทยาลัยบลิสทอลประสบความสำเร็จอย่างสูงกับคุณภาพทั้งหมด ของการสอนใหม่ๆ เช่นเดียวกับความเป็นเลิศ จากหน่วยงานอิสระของรัฐ  ด้านการประเมินการสอน รวมถึงการยอมรับจากหน่วยงานรัฐ การทำวิจัย หน่วยงานจัดหาเงินทุน และการอุตสาหกรรมในฐานะเป็นผู้นำสำหรับการเป็นวิสาหกิจ นวัตกรรมและการวิจัย การจัดอับดับปัจจุบันของ Research Assessment Exercise จัดอันดับให้ที่ 95% สำหรับมหาวิทยาลัยบลิสทอล ในกลุ่มวิชาต่างๆ ในระดับท๊อป 5 (5*,5 และ4) การวิจัยเหล่านี้มุ่งไปสู่การสอนและการเรียน รวมถึงมั่นใจได้ว่า นักศึกษาจะได้รับการสอนจากบุคลากรที่เป็นเลิศในองค์กรที่พวกเขาสังกัดอยู่

ที่พัก

สิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการรับรอง สำหรับนักศึกษาใหม่ นักศึกษานานาชาติที่เรียนเต็มเวลา ที่ได้ตอบรับการเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยบลิสทอสตามกำหนดเวลา ถ้านักศึกษาต้องการสมัครเพื่อใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย นักศึกษาอาจจะสมัครในปีต่อไป 

มหาวิทยาลัยบลิสทอลจัดหาที่พักกว่า 4000ที่ให้กับนักศึกษา โดย2ใน3 จะเป็นนักศึกษาใหม่ที่ได้เข้าพักในบ้านพักรับรอง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สามารถหาได้ทั่วไปในบ้านพักนักศึกษา บางแห่งจะได้รับการจัดไว้ในแฟลตของนักศึกษา ที่พักบางที่จะอยู่ในตัวเมือง ในขณะที่บางแห่งจะตั้งอยู่ที่ใกล้กับเมือง บริเวณparkland พร้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามผ่านAvon Gorge รถประจำทางจะผ่านที่พัก มหาวิทยาลัย และส่วนต่างๆ ของเมืองบลิสทอล

แผนกจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกดำเนินงาน กับการสมัครใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยบลิสทอล ซึ่งรวมถึงการจัดหาข้อมูลและการให้คำปรึกษากับการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อครอบครัว สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนตัวเปิดให้บริการและค่าใช้จ่ายอยู่ที่ £65-£95 ต่อสัปดาห์ รวมค่าดำเนินการแล้วเช่นกัน

ทำเลที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยบลิสทอลตั้งอยู่ในส่วนที่คึกคักของเมือง และแม้ว่าจะไม่ใช่พื้นที่ของมหาวิทยาลัย แต่การตั้งอยู่ของตึกเหล่านี้ สามารถเดินถึงกันได้แค่ไม่กี่นาที แผนที่มีให้บริการแล้ว และข้างล่างของแผนที่จะเป็นวิธีการเดินทางไป Senate House โดยการเดินทางหลายๆ แบบ Senate House ประกอบด้วยฝ่ายบริหารของ University of Bristol เป็นส่วนใหญ่ และตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของเขตเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองบลิสทอลเชื่อมต่อกันโดยเครือข่่ายการขนส่งสาธารณะ และสามารถเดินทางโดยรถshuttle busหรือแท็กซี่ และสามารถเดินทางไปลอนดอนโดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทาง 90นาที มีการไป Cotswolds และ Wales ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่สะดวก บลิสทอลเองเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการงานเทศกาลและงานคานิวาล รวมถึงคลับและDJs สถาปัตยกรรมและสวนที่สวยงาม ธุรกิจและเทคโนโลยี  โรงภาพยนต์และพิพิธภัณฑ์ ศิลปินและanimators เพลงและหนัง บลิสทอลได้รับการออกแบบให้เป็น "เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม" โดยรัฐ และบลิสทอลเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงใต้ ด้วยมีประชากรสูงถึง 400,000ตย และยังเป็นภูมิภาคที่เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา

ความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจของเมืองนั้น เติบโตมาจากธุรกิจวิศวกรรม aerospace technology การบริการด้านการลงทุน การสื่อสาร และการท่องเที่ยว

บลิสทอลเป็นเมืองท่ามากว่า 1000ปีแล้ว อู่จอดเรือในอดีตได้รับการปรับปรุงสำหรับการท่องเที่ยวและศิลปะ และมีพื้นที่เปิดมากต่อกลุ่มประชากรมากกว่าเมืองอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม บลิสทอลเป็นเมืองที่ทันสมัยพร้อมด้วยการขนส่งที่ดีที่สุด การท่องเที่ยวบแบบ Day trips ไปทางแนวชายฝั่งและลอนดอน ก็ได้รับความสะดวกสบาย และเมื่อเดินทางไกลจากเดิม ก็ง่ายต่อการไปที่สนามบินนานาชาติ

Go to top