Call Center: +66 (0) 875596888, +66 (0)  846479090,  +66 (0) 804519999 LINE: @abacstudyabroad

มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จัดตั้งคณะสันติศึกษา ซึ่งถูกจัดตั้งในปี 1973 อีกทั้งยังถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 1 ของสายวิชานี้อีกด้วย คณะการจัดการถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของสหราชอาณาจักร ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีโครงการเพื่อพัฒนาสถานที่ศึกษา รวมไปถึงห้องเรียน หอพักนักศึกษาและ สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ทุพพลภาพ 

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดตั้งอยู่ในฝั่งตะวันตกของเขตยอร์คเชียร์ ในสหราชอาณาจักร แต่เดิมเป็นวิทยาลัยการช่างเมือปี 1966 มีทั้งหมดสามวิทยาเขต วิทยาเขตหลักตั้งอยู่บนถนนริชมอนด์ วิทยาเขตที่สองเป็นที่ตั้งของคณะสุขศึกษา ตั้งอยู่บนถนนทรินิตี้ และ วิทยาเขตที่สามซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะการจัดการ ตั้งอยู่บนถนนเอมม์ จากผลสำรวจของ The Times Good University Guide ในปี 2008 มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดถูดจัดอยู่ในลำดับที่48 ของสหราชอาณาจักร มีนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 12,000 กว่าคน 25% ของนักศึกษาทั้งหมดเป็นนักศึกษานานาชาติซึ่งมาจากประเทศต่างๆมากกว่า 100 ประเทศ

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ที่มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด มีนักเรียน นักศึกษานานาชาติ ที่มาจาก 100 ประเทศทั่วโลก นักศึกษานานาชาติมากกว่า 22% ซึ่งมาจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์และมีความชำนาญในการช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติ เพราะฉนั้นน้องๆสามารถมั่นใจและเชื่อมั่นในทีมงานของทางมหาวิทยาลัย

ทางมหาวิทยาลัยมีบริการต่างๆเพื่อดูแลเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งรวมไปถึงทีมงานผู้เชียวชาญด้านสุขภาพที่จะสามารถให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาได้ คณะผู้เชียวชาญด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะหมอและพยาบาลรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เป็นมิตร

นักศึกษาสามารถมั่นใจและเชื่อถือในบริการด้านสุขภาพของทางมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากข้อมูลทางด้านสุขภาพของนักศึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับ ทางศูนย์สุขภาพจะไม่เปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาได้หากนักศึกษาไม่สะดวกและไม่อนุญาติ หากอนุญาติคณะแพทย์จะทำการปรึกษากันภายในเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถ

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์: 01274 234979 หรือทางเว็บไซต์ของศูนย์สุขภาพ 

การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดถูกจัดอยู่ใจอันดับที่ 49 จากการสำรวจของ The Times Good University Guide Ranking

ที่พัก

นักศึกษานานาชาติชั้นปีที่ 1 ที่สมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดและได้รับการตอบรับเป็นนักศึกษาแล้ว จะมั่นใจได้ว่ามีที่พักในหอพักนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน นักศึกษาสามารถสบายใจได้ว่าจะมีห้องพักส่วนตัวในหอพักนักศึกษาที่สะดวกและปลอดภัย

ทางมหาวิทยาลัยมีทั้งหอพักนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยและหอพักที่มีพันธสัญญากับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความสะดวกและตามความต้องการของตน หอพักนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในวิทยาเขตหลักและ วิทยาเขตที่เป็นที่ตั้งของคณะการจัดการ หอพักอื่นๆที่มีพันธสัญญากับทางมหาวิทยาตั้งอยู่ไม่ไกล ซึ่งตั้งอยู่บนถนนไลส์เตอร์ริดจ์ และวาร์ดเลย์ เฮ้าส์ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอห้องพักได้ทางเว็บไซส์ของมหาวิทยาลัย

ทำเลที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดตั้งอยุ่ไม่ไกลจากเมืองต่างๆในสหราชอาณาจักร ห่างจากเมืองลีดส์ เมืองยอร์ค เมืองแมนเชสเตอร์ และเมืองเชฟฟิวด์ โดยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง โดยมีระบบคมนาคมที่ดีเยี่ยมรองรับ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเดินทางไปนอกเมืองโดยทางเท้าได้อย่างสะดวก ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมือง และยังสามารถนั่งรถบัสไปยังสถานที่ต่างๆ รมไปถึงเมืองอิคเลย์ เมืองฮาร์โรเกต เมืองนาร์โบโรล์ เมืองฮาเวิร์ธ เมืองฮอล์มเฟิร์ธ เมือง เอล์ชชอล์ท 

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง นักศึกษาสามารถใช้ทางเท้าเพื่อเข้าถึงสถานที่ต่างๆในตัวเมืองได้อย่างสะดวก วิทยาเขตที่สองเป็นที่ตั้งของคณะการจัดการตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 2 ไมลล์ไปทาง ชิบเลย์

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งรวมถึงห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และสนามกีฬา เปิดให้บริการในช่วงเวลาเย็นและยังเปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มคุณภาพในการเรียน การสอนให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

Go to top