Call Center: +66 (0) 875596888, +66 (0)  846479090,  +66 (0) 804519999 LINE: @abacstudyabroad

University of the Incarnate Word

 

San Antonio, Texas

สถานที่ตั้ง ชานเมือง

จำนวนนักศึกษา 9,940

เอกชน

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

ต่ำ (ฤดูหนาว) 54°F/12°C

สูง (ฤดูร้อน) 95°F/35°C

University of the Incarnate Word (UIW) เป็นมหาวิทยาลัยที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเรื่องของความเป็นเลิศทางวิชาการ ความหลากหลายฃัการให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคลแก่นักศึกษา Incarnate Word มีความเป็นมาอันยาวนานด้านการสอนอันยอดเยี่ยม โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพผู้มอบความรู้ทั้งเรื่องทฤษฎีและการปฏิบัติที่ใช้ได้จริงมาถ่ายทอดในชั้นเรียน ด้วยชั้นเรียนที่มีขนาดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 25 คน นักศึกษาจึงสามารถมีส่วนร่วมในการศึกษาของพวกเข้าได้อย่างเต็มที่ นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่มากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเท่านั้น ซึ่งเป็นการเตรียมรากฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคต   

 

San Antonio เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของสหรัฐอเมริกา พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันหลากหลาย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ อุทยาน สนามกอล์ฟ และสวนสัตว์ วิทยาเขตของ UIW มีสิ่งแวดล้อมที่แสนสะดวกสบายเพื่อการเรียน การคิด และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง

การรับรองวิทยฐาน

ACBSP, SACS

Go to top