Call Center: +66 (0) 875596888, +66 (0)  846479090,  +66 (0) 804519999 LINE: @abacstudyabroad

University of Missouri – St. Louis

 

 St. Louis, Missouri

สถานที่ตั้ง ชานเมือง

จำนวนนักศึกษา 17,000

รัฐบาล

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

ต่ำ (ฤดูหนาว) 34°F/1°C

สูง (ฤดูร้อน) 81°F/27°C

 

 University of Missouri – St. Louis เป็นมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัยในเมืองหลวง ตั้งอยู่ในย่านที่ได้รับความนิยมและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐ Missouri   ในฐานะของสถาบันการศึกษาของรัฐ UMSL ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐและเปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพกว่า 100 สาขาวิชาที่แตกต่างกันไป

นักศึกษาจำนวน 16,500 คนของ UMSL ที่มาจากรัฐต่างๆทั่วสหรัฐฯ และจาก 77 ประเทศ มาเรียนกับคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ นักวิชาการและนักเขียนของมหาวิทยาลัยจำนวนมากได้รับการจัดอันดับให้เป็นสุดยอดในสาขาวิชาของตนในสหรัฐฯ หลักสูตรของ UMSL ยังได้รับการยกย่องอย่างสูง เช่นหลักสูตร International business ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 14 ของประเทศจกา U.S. News & World Report ส่วน College of Business Administration ก็ติด 1 ใน 296 โรงเรียนด้านธุรกิจที่ดีที่สุดของของ Princeton Review ในขณะที่ Whitney Harris World Ecology Center ก็เปิดสอนหลักสูตรด้าน Biology Conservation ที่หลากหลายและใหญ่ที่สุดในประเทศ

บริเวณโดยรอบของ UMSL คือพื้นที่ของเมือง St. Louis ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรประมาน 3 ล้านคน มีบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 อยู่ 9 บริษัท และทีมนักกีฬาอาชีพ 3 ทีม นอกจากสถานที่แสดงดนตรีสดแล้วที่เมืองนี้ยังมีสวนพฤหษศาสตร์และสวนสัตว์ระดับโลก ทั้งยังมีพิพธภัณฑ์มกามายเปิดให้บริการแก่สาธารณะโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

 

การรับรองวิทยฐาน

AACSB, MSACS, NCA, NCATE

 

 

 

 

 

 

Go to top